Tram Chim Dong Thap

covervid_tramchim
Film được quay tại vùng Tràm Chim – Đồng Tháp Mười, mô tả hệ sinh thái và cuộc sống dân dã khu sinh thái cộng đồng, trong 2 ngày quay hình.

Camera: Nhị Đắng, Johnny Duong
Flycam: Thai Huy Nguyen


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *